Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Komunikat

W związku z wypowiedziami niektórych działaczy klubowych oraz osób komentujących w przerwach między tercjami podczas transmisji telewizyjnej decyzje Sędziów, Zarząd Wydziału Sędziowskiego informuje, iż podjął działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

            Zdarzenia te będą przedmiotem dalszego postępowania, niemniej jednak już teraz w związku z faktem, iż osoby funkcyjne przyznały, iż ich działania są ukierunkowane jedynie na wywołanie presji na Sędziach, albowiem taka jest ich rola i wynika to m.in. z wskazówek cyt. „(…) książki Fergusona, który przyznał, iż dzięki takim zachowaniom wygrał nie jeden mecz” Zarząd WS uczula Sędziów by nie reagowali na sztucznie kreowane sytuacje ukierunkowane jedynie na partykularne cele jednej z drużyn.

            Ponadto Zarząd WS wskazuje, iż osoby przedstawiane jako eksperci, a wypowiadający się w studiu meczowym i powołujący się na opinie Sędziów co do interpretacji zdarzeń zachowują prawo do swojej oceny, niemniej jednak mimo wielokrotnego przeglądu video często nie potrafią zgodnie z przepisami gry hokeja ocenić zaistniałej sytuacji w grze. Co więcej, wypowiedzi  owych ekspertów powołujące się na stanowisko byłego Sędziego międzynarodowego stoi w sprzeczności z zachowaniem tego Sędziego gratulującego bezpośrednio po meczu perfekcyjnego prowadzenia zawodów i życzącego Arbitrom prowadzenia kolejnego finałowego meczu.

            Zarząd WS wszystkie te działania ocenia jako próbę wywarcia presji na Sędziach, odbiegające od sprawiedliwej rywalizacji sportowej i uczula Sędziów by w dalszym ciągu nie ulegali takim naciskom.

Zarząd Wydziału Sędziowskiego PZHL

Zbigniew Wolas  

Jacek Rokicki

Leszek Kubiszewski              

Włodzimierz Marczuk

Luty – rozliczenie dojazdów

Szanowni Państwo, 

proszę o przesłanie wszystkich rachunków za dojazdy z okresu 14.02.2024-27.02.2024 najpóźniej do 29.02.2024. E-maile przesłane po tym terminie nie będą uwzględnione w rozliczeniu. 

 Pozdrawiam , Monika Szpyt-Jucha

Koszty dojazdu

Szanowni Koledzy,  

rozliczenia kosztów dojazdów z meczów w dniach 20.12.23, 22.12.2023 oraz z Pucharu Polski należy przesłać najpóźniej do 30.12.2023. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje brak wypłacenia kosztów przejazdu z wyżej wymienionych meczów. 

Pozdrawiam, Monika Szpyt-Jucha

Rachunki

Szanowni Państwo, 

 skany rachunków MHL oraz dojazdów z THL należy wysyłać do 3 dni od meczu na adres szpyt-jucha@pzhl.org.pl.

Rachunki oraz dojazdy proszę przesyłać w formacie PDF.  Oryginały rachunków MHL należy dostarczać do siedzimy PIHED na adres al. Korfantego 125a, 41-157 Katowice a w przypadku chęci dostarczenia rachunku inaczej proszę o kontakt telefoniczny. 

Niedotrzymywanie terminu powoduje znaczne opóźnienie w płatnościach.  

Pozdrawiam, Monika Szpyt-Jucha

RACHUNKI PIHED

Szanowni Państwo,  

proszę o bardzo pilne przesłanie oryginałów delegacji sędziowskich wystawionych na PIHED za mecze MHL we wrześniu 2023. Dokumenty należy dostarczyć jak najszybciej na adres: 

PIHED al. Korfantego 125a 40-157 Katowice  

Jeżeli chcą Państwo dostarczyć rachunek w inny sposób proszę o kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail.

Od października proszę o dostarczanie rachunków za mecze MHL bezpośrednio po każdym weekendzie meczowym w celu realizacji płatności.

Powyższa informacja nie dotyczy dojazdów na mecze THL.

Z poważaniem, Monika Szpyt-Jucha

Rozliczenia finansowe – aktualizacja 26.09.2023

Szanowni Państwo,

Rachunki za dojazd na mecze THL oraz za drugiego sędziego 1 ligi należy wysyłać na adres e-mail: szpyt-jucha@pzhl.org.pl . Plik powinien być w formie zeskanowanego rachunku.

Rachunek dla dodatkowego sędziego 1 ligi należy wystawiać na PIHED (Polish Ice Hockey Events Department Sp. z o.o).

Proszę o przesłanie rachunków do 3 dni roboczych po zakończeniu meczu. Rachunki przesłane po tym terminie mogą być wypłacone ze znacznym opóźnieniem.

W razie dodatkowych pytań kontakt e-mailowy z Moniką Szpyt-Juchą pod adresem: szpyt-jucha@pzhl.org.pl

Obsady

Szanowni Państwo,

W sezonie 2023/2024 na meczach Tauron Hokej Ligi  jeden z sędziów funkcyjnych musi pełnić obowiązek sędziego rezerwowego. Funkcje sędziego rezerwowego może pełnić sędzia posiadający licencje szczebla centralnego. 

Zaleca się stosowanie powyższych wytycznych również przy układaniu obsad dla ligi MHL. 

Z poważaniem, 

Zbigniew Wolas 

Interpretacja przepisów

Szanowni Państwo,

W związku z pojawieniem się niespójnych z przepisami gry interpretacji mogących wprowadzić w błąd opinię publiczną, Wydział Sędziowski w trosce o kształtowanie jednolitego zrozumienia prezentuje poniżej wykładnię zgodną z wytycznymi IIHF dla dwóch przepisów:

  1. Przepis 60 – Wysoki kij
  2. Przepis 56 – Przeszkadzanie

Przepis 60 – Wysoki kij

W sezonie 2022/2023 zgodnie z wytycznymi IIHF oraz przepisami gry w hokeju na lodzie, jeżeli przypadkowy kontakt wysoko uniesionym kijem (powyżej barków przeciwnika) nastąpił w momencie przygotowania się gracza do strzału, podania oraz wybicia lub po wykonaniu strzału, podania oraz wybicia jako naturalny ruch kija to niezależnie od tego czy gracz oddający strzał trafił w krążek – nie nakłada się w tej sytuacji kary za wysoki kij.

Interpretacja dotycząca tego przepisu jasno i czytelnie została przedstawiona w wydanym przez IIHF „Situation Handbook”. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie dwóch przypadków zagrania wysokim kijem:

Sytuacja 60.8

Zawodnik bierze zamach i oddaje strzał a podczas kontynuacji ruchu uderza przeciwnika w twarz powodując kontuzje. Jaką karę nałożyć i gdzie znajduje się to w przepisach?

Odpowiedź:

Nie nakłada się żadnej kary, pod warunkiem że zostało to uznane jako normalne zakończenie ruchu lub kontynuacja rucji podczas wykonywania strzału. Przepis 60.1.

Sytuacja 60.10

Zawodnik próbując zagrać krążek nie trafia w krążek i na skutek ruchu kijem trafia przeciwnika w twarz powodując jego kontuzje. Jaka jest decyzja sędziego?

Odpowiedź:

Nie ma kary. Jest to normalne zakończenie ruchu lub kontynuacja ruchu podczas wykonywania strzału.

Sytuacje opisane powyżej zostały przedstawione także w klipie wideo – link poniżej:

https://drive.google.com/file/d/15mlCQkbIxPhyrZRNNKzQyMZYphnSU7HL/view?usp=share_link

Przepis 56 – Przeszkadzanie

Przepis 56.8 jednoznacznie określa w jakiej sytuacji sędzia główny powinien przyznać gola w przypadku wykroczenia zgodnie z tym artykułem:

56. 8 PRZYZNANIE GOLA

W sytuacji gdy bramkarz został odwołany z lodu i jakikolwiek członek jego drużyny (uwzględniając bramkarza) będący nielegalnie na lodzie, uwzględniając trenera lub członka sztabu, używając swojego ciała, kija lub jakiekolwiek innego elementu wyposażenia czy obiektu przeszkadza w poruszaniu się krążka lub zawodnika drużyny przeciwnej, który znajduje się w strefie neutralnej lub strefie ataku, sędzia automatycznie przyzna gola drużynie niezawiniającej. Jeżeli takiego wykroczenia dopuści się trener lub członek sztabu, zostanie on automatycznie ukarany Karą Meczu za Niesportowe Zachowanie i uda się do szatni. Incydent zostanie opisany i zgłoszony do właściwych władz w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań dyscyplinarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji, kiedy sędzia przyzna drużynie gola zostały określone w Przepisie 25.1. .

Cytowany przez media Przepis 57.7 dotyczy kary za spowodowanie upadku, która nie została nałożona przez sędziego w omawianej sytuacji.

Powyższe interpretacje przepisów zostały przedstawione przed sezonem Sędziom, Klubom oraz zainteresowanym szkoleniem z przepisów Przedstawicielom Mediów.

Mamy nadzieję, że powyższe interpretacje pozwolą rozwiać wątpliwości, które pojawiły się podczas meczu.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Wydział Sędziowski PZHL

Międzynarodowa współpraca w sezonie 2022/2023

Przed sezonem 2022/2023 Wydział Sędziowski PZHL nawiązał współpracę z Duńską Federacją Hokeja na Lodzie co umożliwiło udział trójki Naszych sędziów w składzie: Michał Baca, Bartosz Kaczmarek oraz Krzysztof Kozłowski w kursie przygotowawczym do sezonu 2022/2023 duńskiej Ekstraklasy. Podczas czterodniowego pobytu w centrum szkoleniowym w miejscowości Herning nasi sędziowie mieli okazję wziąć udział w panelu szkoleniowym, treningach na lodzie oraz wzięli udział w egzaminach sprawnościowych. Dodatkowo w ramach szkolenia polscy sędziowie poprowadzili mecze przedsezonowe duńskiej Ekstraligi.

W opinii otrzymanej od Duńskiej Federacji Hokeja na Lodzie nasi sędziowie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony co może stanowić podstawę do dalszej współpracy.

Jednocześnie w ramach współpracy z Ukraińską Federacją Hokeja na Lodzie przed kursem przygotowawczym do sezonu 2022/2023 organizowanym przez Wydział Sędziowski PZHL udział wzięło 3 sędziów z Ukrainy:

Andrei Kicha – sędzia główny z licencją IIHF

Sergei Kharaberyush – sędzia liniowy z licencją IIHF

Erik Mintsevych – sędzia liniowy w lidze ukraińskiej

Sędziowie z Ukrainy uczestniczyli w szkoleniu dla sędziów PHL oraz MHL, zaliczyli egzaminy sprawnościowe oraz teoretyczne i w ramach współpracy oraz na zaproszenie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie poprowadzą gościnnie spotkania w PHL w sezonie 2022/2023.

Ze sportowym pozdrowieniem,

WS PZHL