Komunikat

W związku z wypowiedziami niektórych działaczy klubowych oraz osób komentujących w przerwach między tercjami podczas transmisji telewizyjnej decyzje Sędziów, Zarząd Wydziału Sędziowskiego informuje, iż podjął działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

            Zdarzenia te będą przedmiotem dalszego postępowania, niemniej jednak już teraz w związku z faktem, iż osoby funkcyjne przyznały, iż ich działania są ukierunkowane jedynie na wywołanie presji na Sędziach, albowiem taka jest ich rola i wynika to m.in. z wskazówek cyt. „(…) książki Fergusona, który przyznał, iż dzięki takim zachowaniom wygrał nie jeden mecz” Zarząd WS uczula Sędziów by nie reagowali na sztucznie kreowane sytuacje ukierunkowane jedynie na partykularne cele jednej z drużyn.

            Ponadto Zarząd WS wskazuje, iż osoby przedstawiane jako eksperci, a wypowiadający się w studiu meczowym i powołujący się na opinie Sędziów co do interpretacji zdarzeń zachowują prawo do swojej oceny, niemniej jednak mimo wielokrotnego przeglądu video często nie potrafią zgodnie z przepisami gry hokeja ocenić zaistniałej sytuacji w grze. Co więcej, wypowiedzi  owych ekspertów powołujące się na stanowisko byłego Sędziego międzynarodowego stoi w sprzeczności z zachowaniem tego Sędziego gratulującego bezpośrednio po meczu perfekcyjnego prowadzenia zawodów i życzącego Arbitrom prowadzenia kolejnego finałowego meczu.

            Zarząd WS wszystkie te działania ocenia jako próbę wywarcia presji na Sędziach, odbiegające od sprawiedliwej rywalizacji sportowej i uczula Sędziów by w dalszym ciągu nie ulegali takim naciskom.

Zarząd Wydziału Sędziowskiego PZHL

Zbigniew Wolas  

Jacek Rokicki

Leszek Kubiszewski              

Włodzimierz Marczuk

Analiza wideo

Szanowni Państwo,

Wydział Sędziowski informuje, że od dnia dzisiejszego dla rozgrywek THL zostaje wprowadzona możliwość przeprowadzenia analizy wideo w przypadkach określonych w Przepisach Gry.

Z poważaniem, Zbigniew Wolas

Luty – rozliczenie dojazdów

Szanowni Państwo, 

proszę o przesłanie wszystkich rachunków za dojazdy z okresu 14.02.2024-27.02.2024 najpóźniej do 29.02.2024. E-maile przesłane po tym terminie nie będą uwzględnione w rozliczeniu. 

 Pozdrawiam , Monika Szpyt-Jucha

Rozliczanie dojazdów

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że na mecze szczebla centralnego (THL, MHL, CLJ, Junior Młodszy oraz TLHK) obowiązują dojazdy zgodnie z tabelą znajdującą się w niezbędniku.

Pozdrawiam, Zbigniew Wolas

Koszty dojazdu

Szanowni Koledzy,  

rozliczenia kosztów dojazdów z meczów w dniach 20.12.23, 22.12.2023 oraz z Pucharu Polski należy przesłać najpóźniej do 30.12.2023. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje brak wypłacenia kosztów przejazdu z wyżej wymienionych meczów. 

Pozdrawiam, Monika Szpyt-Jucha

Rachunki

Szanowni Państwo, 

 skany rachunków MHL oraz dojazdów z THL należy wysyłać do 3 dni od meczu na adres szpyt-jucha@pzhl.org.pl.

Rachunki oraz dojazdy proszę przesyłać w formacie PDF.  Oryginały rachunków MHL należy dostarczać do siedzimy PIHED na adres al. Korfantego 125a, 41-157 Katowice a w przypadku chęci dostarczenia rachunku inaczej proszę o kontakt telefoniczny. 

Niedotrzymywanie terminu powoduje znaczne opóźnienie w płatnościach.  

Pozdrawiam, Monika Szpyt-Jucha

Arkusz szkoleniowy MHL

Szanowni Państwo,

na Wasze skrzynki mailowe został wysłany link do arkusza szkoleniowego nr 1 dla sędziów MHL (główni oraz liniowi).

Proszę o sprawdzenie czy otrzymaliście link do arkusza.

W sytuacji kiedy link nie dotarł proszę o kontakt drogą mailową na adres: sedziahokeja@gmail.com

Pozdrawiam, Bartosz Kaczmarek

RACHUNKI PIHED

Szanowni Państwo,  

proszę o bardzo pilne przesłanie oryginałów delegacji sędziowskich wystawionych na PIHED za mecze MHL we wrześniu 2023. Dokumenty należy dostarczyć jak najszybciej na adres: 

PIHED al. Korfantego 125a 40-157 Katowice  

Jeżeli chcą Państwo dostarczyć rachunek w inny sposób proszę o kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail.

Od października proszę o dostarczanie rachunków za mecze MHL bezpośrednio po każdym weekendzie meczowym w celu realizacji płatności.

Powyższa informacja nie dotyczy dojazdów na mecze THL.

Z poważaniem, Monika Szpyt-Jucha

Rozliczenia finansowe – aktualizacja 26.09.2023

Szanowni Państwo,

Rachunki za dojazd na mecze THL oraz za drugiego sędziego 1 ligi należy wysyłać na adres e-mail: szpyt-jucha@pzhl.org.pl . Plik powinien być w formie zeskanowanego rachunku.

Rachunek dla dodatkowego sędziego 1 ligi należy wystawiać na PIHED (Polish Ice Hockey Events Department Sp. z o.o).

Proszę o przesłanie rachunków do 3 dni roboczych po zakończeniu meczu. Rachunki przesłane po tym terminie mogą być wypłacone ze znacznym opóźnieniem.

W razie dodatkowych pytań kontakt e-mailowy z Moniką Szpyt-Juchą pod adresem: szpyt-jucha@pzhl.org.pl