O NAS

Komisja Sędziowska jest organem władz Polskiego Związku Hokeja na Lodzie i działa na podstawie wewnętrznych regulaminów jak również w oparciu o obowiązujące regulaminy PZHL.

W sezonie 2022/2023  w skład Zarządu Wydziału Sędziowskiego wchodzą:

Jacek Rokicki – Przewodniczący WS

Marta Zawadzka – V-ce Przewodniczący

Grzegorz Porzycki – Członek

Leszek Kubiszewski – Członek

Do prowadzenia meczów w sezonie 2022/2023  wyznaczeni zostali:

Dodaj komentarz