O NAS

Komisja Sędziowska jest organem władz Polskiego Związku Hokeja na Lodzie i działa na podstawie wewnętrznych regulaminów jak również w oparciu o obowiązujące regulaminy PZHL.

W sezonie 2019/2020  w skład zarządu Wydziału Sędziowskiego wchodzą:

Jacek Rokicki – Przewodniczący WS

Marta Zawadzka – V-ce Przewodniczący

Grzegorz Porzycki – Członek

Do prowadzenia meczów w sezonie 2019/2020  wyznaczeni zostali:

SĘDZIOWIE MIĘDZYNARODOWI 2019-2020

LISTA OBSERWATORÓW 2019-2020

Sędziowie główni 2019-2020

Sędziowie liniowi 2019-2020