Komunikat

W związku z wypowiedziami niektórych działaczy klubowych oraz osób komentujących w przerwach między tercjami podczas transmisji telewizyjnej decyzje Sędziów, Zarząd Wydziału Sędziowskiego informuje, iż podjął działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

            Zdarzenia te będą przedmiotem dalszego postępowania, niemniej jednak już teraz w związku z faktem, iż osoby funkcyjne przyznały, iż ich działania są ukierunkowane jedynie na wywołanie presji na Sędziach, albowiem taka jest ich rola i wynika to m.in. z wskazówek cyt. „(…) książki Fergusona, który przyznał, iż dzięki takim zachowaniom wygrał nie jeden mecz” Zarząd WS uczula Sędziów by nie reagowali na sztucznie kreowane sytuacje ukierunkowane jedynie na partykularne cele jednej z drużyn.

            Ponadto Zarząd WS wskazuje, iż osoby przedstawiane jako eksperci, a wypowiadający się w studiu meczowym i powołujący się na opinie Sędziów co do interpretacji zdarzeń zachowują prawo do swojej oceny, niemniej jednak mimo wielokrotnego przeglądu video często nie potrafią zgodnie z przepisami gry hokeja ocenić zaistniałej sytuacji w grze. Co więcej, wypowiedzi  owych ekspertów powołujące się na stanowisko byłego Sędziego międzynarodowego stoi w sprzeczności z zachowaniem tego Sędziego gratulującego bezpośrednio po meczu perfekcyjnego prowadzenia zawodów i życzącego Arbitrom prowadzenia kolejnego finałowego meczu.

            Zarząd WS wszystkie te działania ocenia jako próbę wywarcia presji na Sędziach, odbiegające od sprawiedliwej rywalizacji sportowej i uczula Sędziów by w dalszym ciągu nie ulegali takim naciskom.

Zarząd Wydziału Sędziowskiego PZHL

Zbigniew Wolas  

Jacek Rokicki

Leszek Kubiszewski              

Włodzimierz Marczuk