Interpretacja przepisów

Szanowni Państwo,

W związku z pojawieniem się niespójnych z przepisami gry interpretacji mogących wprowadzić w błąd opinię publiczną, Wydział Sędziowski w trosce o kształtowanie jednolitego zrozumienia prezentuje poniżej wykładnię zgodną z wytycznymi IIHF dla dwóch przepisów:

  1. Przepis 60 – Wysoki kij
  2. Przepis 56 – Przeszkadzanie

Przepis 60 – Wysoki kij

W sezonie 2022/2023 zgodnie z wytycznymi IIHF oraz przepisami gry w hokeju na lodzie, jeżeli przypadkowy kontakt wysoko uniesionym kijem (powyżej barków przeciwnika) nastąpił w momencie przygotowania się gracza do strzału, podania oraz wybicia lub po wykonaniu strzału, podania oraz wybicia jako naturalny ruch kija to niezależnie od tego czy gracz oddający strzał trafił w krążek – nie nakłada się w tej sytuacji kary za wysoki kij.

Interpretacja dotycząca tego przepisu jasno i czytelnie została przedstawiona w wydanym przez IIHF „Situation Handbook”. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie dwóch przypadków zagrania wysokim kijem:

Sytuacja 60.8

Zawodnik bierze zamach i oddaje strzał a podczas kontynuacji ruchu uderza przeciwnika w twarz powodując kontuzje. Jaką karę nałożyć i gdzie znajduje się to w przepisach?

Odpowiedź:

Nie nakłada się żadnej kary, pod warunkiem że zostało to uznane jako normalne zakończenie ruchu lub kontynuacja rucji podczas wykonywania strzału. Przepis 60.1.

Sytuacja 60.10

Zawodnik próbując zagrać krążek nie trafia w krążek i na skutek ruchu kijem trafia przeciwnika w twarz powodując jego kontuzje. Jaka jest decyzja sędziego?

Odpowiedź:

Nie ma kary. Jest to normalne zakończenie ruchu lub kontynuacja ruchu podczas wykonywania strzału.

Sytuacje opisane powyżej zostały przedstawione także w klipie wideo – link poniżej:

https://drive.google.com/file/d/15mlCQkbIxPhyrZRNNKzQyMZYphnSU7HL/view?usp=share_link

Przepis 56 – Przeszkadzanie

Przepis 56.8 jednoznacznie określa w jakiej sytuacji sędzia główny powinien przyznać gola w przypadku wykroczenia zgodnie z tym artykułem:

56. 8 PRZYZNANIE GOLA

W sytuacji gdy bramkarz został odwołany z lodu i jakikolwiek członek jego drużyny (uwzględniając bramkarza) będący nielegalnie na lodzie, uwzględniając trenera lub członka sztabu, używając swojego ciała, kija lub jakiekolwiek innego elementu wyposażenia czy obiektu przeszkadza w poruszaniu się krążka lub zawodnika drużyny przeciwnej, który znajduje się w strefie neutralnej lub strefie ataku, sędzia automatycznie przyzna gola drużynie niezawiniającej. Jeżeli takiego wykroczenia dopuści się trener lub członek sztabu, zostanie on automatycznie ukarany Karą Meczu za Niesportowe Zachowanie i uda się do szatni. Incydent zostanie opisany i zgłoszony do właściwych władz w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań dyscyplinarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji, kiedy sędzia przyzna drużynie gola zostały określone w Przepisie 25.1. .

Cytowany przez media Przepis 57.7 dotyczy kary za spowodowanie upadku, która nie została nałożona przez sędziego w omawianej sytuacji.

Powyższe interpretacje przepisów zostały przedstawione przed sezonem Sędziom, Klubom oraz zainteresowanym szkoleniem z przepisów Przedstawicielom Mediów.

Mamy nadzieję, że powyższe interpretacje pozwolą rozwiać wątpliwości, które pojawiły się podczas meczu.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Wydział Sędziowski PZHL