BADANIA LEKARSKIE

Na prośbę klubów Wydział Gier i Dyscypliny PZHL po konsultacji  z Dyrektorem Sportowym PZHL informuje, że na meczach do 20 września 2021 obowiązują jeszcze wcześniejsze badania w książeczkach zdrowia zawodnika. 
Natomiast po tym dniu muszą być już aktualne zgody lekarza.

Pozdrawiam
Anna Wytrykowska
Sekretarz WGiD PZHL